Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Sumedia B.V., gevestigd aan Jansbuitensingel 6-4 6811 AA Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sumedia B.V.
Jansbuitensingel 6-4 6811 AA Arnhem
+31(0)26 30 200 23
info@sumedia.nl
www.sumedia.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sumedia B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch.
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sumedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sumedia B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Sumedia B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Sumedia B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Sumedia B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Sumedia B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sumedia B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sumedia B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadresZolang nodig of tot je je uitschrijft.Vul je je het contactformulier op de website in? Dan bewaren we je gegevens totdat we contact met je op hebben kunnen nemen. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief? Dan bewaren we totdat je je zelf uitschrijft voor de nieuwsbrief.
Neem je onze diensten af? Dan bewaren we je gegevens in ons klantenbestand.
IP-adresMax 7 tot dagen tot 2 jaarGa je akkoord met het plaatsen van cookies? Dan bewaren we je IP-adres maximaal 7 dagen (als je met safari de website bezoekt) en maximaal 2 jaar als je met een andere browser de website bezoekt.
Overige persoonsgegevensZolang nodig isDe informatie over jou als persoon die je met ons deelt in bijvoorbeeld een contactformulier, in correspondentie of telefonisch bewaren we zolang dit nodig is. Dit doen we alleen op jouw verzoek. 
Gegevens over jouw activiteiten op de websiteMaximaal 2 jaarGegevens over jouw activiteiten op de website verzamelen we zoveel mogelijk anoniem. Deze gegevens gebruiken we voor statistische doeleinden.
Internetbrowser en apparaat typeZolang nodig isWe verzamelen deze gegevens om de website zo goed mogelijk voor uw apparaat te laten werken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sumedia B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sumedia B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sumedia B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sumedia B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sumedia B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Google Tag Manager
• Doel: Analytics & tag management & cookiebar manager. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.
• Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google
• Cookiebanner
• Doel: Onthoud je keuzes welke cookies je wilt behouden.

Analyserende cookies

Google Analytics
• _ga, _gid, _gat
• Doel: Met Google Analytics meten we hoe je sumedia.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.
• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Hotjar
•_hjl, _hjIncludedInSample
• Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.
• Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar

 Facebook
• Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van Sumedia te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij jouw online nog beter van dienst zijn.
• Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.
• Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

Marketing cookies

Google Dynamic Remarketing
• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het met name text ads via Google display network (GDN)
• Bewaartermijn: Dit cookie wordt na 90 dagen verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Linkedin Marketing Solutions & Linkedin Ads
• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op linkedin.
Bewaartermijn: Deze cookie van Linkedin en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Linkedin verkoopt geen privégegevens aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sumedia B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sumedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sumedia B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sumedia B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sumedia.nl. Sumedia B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.